NEEN aan het Newton-project

Zoals u wellicht weet, heeft het Newton-project al veel aandacht getrokken. Het Collectief 1727, de overkoepeling van verschillende wijkcomités en bewoners rond het de Jamblinne de Meux plein, hadden zich al gemobiliseerd tijdens eerdere openbare onderzoeken (2016 en 2018). Zo bekwamen we een negatief advies van de gemeente Schaarbeek en de Stad Brussel in de overlegcommissie in mei 2018. Ze oordeelden dat zo’n buitenmaats project op het de Jamblinne de Meux plein niet kon, akkoord gaand met de mening van de 1200 bewoners die al lang tegen dit project opkwamen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leverde nu, ondanks de oppositie, de stedenbouwkundige vergunning af op 7 juni 2019 ; de vastgoedontwikkelaar AG plaatste het bericht op 26 juni op het gebouw. De vergunning bevat meerdere afwijkingen van bestaande reglementen, wat voor ons onaanvaardbaar is.

De gemachtigde ambtenaar, optredend in naam van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, veroorlooft zich bovendien om de stedenbouwkundige vergunning vlak voor de vakantie af te geven, waardoor het voor het Collectief 1727 en de lokale bewoners moeilijker wordt om te reageren. De deadline om deze vergunning aan te vechten bij de Raad van State is immers 6o dagen (waaronder de tekst van de vergunning moet bekomen worden, de tekst en de plannen bestudeerd, onze bezwaren uitgewerkt, de advocaten gecontacteerd, de procedure vvorbereid, enz.).

Het is niet de eerste keer dat het Gewest in deze zaak zo handelt. Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning in 2018 liep ook tijdens de zomervakantie. Dit gebrek aan transparantie vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weerspiegelt een fundamenteel gebrek aan respect voor burgergroepen, die al jaren een voorbeeldige duidelijkheid eisen inzake stadsplanning.

Het Newton-project bedreigt onze buurt omdat het veel zon van het plein en het park, waar veel kinderen spelen, zal verduisteren. Het zal een lange schaduw werpen op meerdere huizen. Het zal de verkeersdichtheid verhogen en het Juliette Herman park verminken.

Het enige wat we nu nog kunnen doen is in ​​beroep gaan bij de Raad van State. De kosten van de procedure, inclusief de advocaat, worden geschat op ongeveer 7000 euro. Zonder uw steun kunnen wij deze bouwvergunning niet aanvechten. We hebben momenteel 2400 euro “in kassa”.

Het rekeningnummer voor schenkingen aan het Collectief 1727 is BE47 5230 8050 0880 op naam het Comité Opale-Opaal Wijkcomité. Van de kleinste tot de grootste bijdrage, zal het geld uitsluitend gebruikt worden ter verdediging van ons dossier bij de Raad van State. We beloven dat iedereen die een bijdrage doet, op elk moment de boekhouding kan raadplegen. Natuurlijk blijven schenkingen anoniem (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

Vanzelfsprekend zullen we ook de burgemeesters en schepenen van de Stad Brussel en Schaarbeek, alsook de parlementsleden die onlangs voor het Brussels Parlement zijn verkozen, schrijven om hen te vragen zich over deze zaak uit te spreken.