Overlegcommissie

Na het einde van het openbaar onderzoek wordt door de diensten Stedenbouw een vergadering van de Overlegcommissie gehouden, waar de aanvrager van de vergunningen mag gehoord worden, alsook eenieder die er om verzocht heeft tijdens het onderzoek. Zowel het project als de geuite grieven worden uiteengezet. Dit is ook een gelegenheid voor de leden van de Overlegcommissie om aan de aanwezigen verduidelijking te vragen over het project of over de grieven. Na deze vergadering beraadt de Commissie zich achter gesloten deuren teneinde een advies te vellen.

De vergadering van 27 maart 2018

Het advies van 28 maart 2018