Bezwaar 1

Hierbij mijn opmerkingen:

Torens:

te hoog, géén « dialogue » met de Pavillons Français (PF), maar « competitie » ermee en « vernieling van historisch patrimonium ».

– Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 avril 2007 sont classées comme monument les partis suivantes de l’immeuble à appartements « Les Pavillons Français » en raison de leur intérêt historique, artistique et esthétique – les façades, les structures intérieures du bâtiment …., les façades et la toiture des garages…, le jardin et le chemin d’accès.

– De PF is een wolkenkrabber en echt iconisch vlaggenschipproject. Zo’n bâtiment phare staat alleen in zijn omgeving.

Van een « dialoog » – dixit promotor – tussen PF en de gewenste torens Newton kan geen sprake zijn.

Duidelijk wordt een competitie gecreërd waarvan enkel een historisch gebouw als de PF het slachtoffer kan zijn.

Het zou des te onbegrijpelijker zijn zo’n projekt toetelaten nu een groot renovatieplan van de PF gestart is. De Regio Brussel Hoofdstad subsidieert deze renovatiewerken.

Deze werken dits « de restitution », c.a.d. le retour à la situation de référence, voir originelle, pour tout élément étant disparu dans le passé, ou remplacé par les éléments non conformes à la situation de référence.

De argumentation van de promotor « en situation projetée, la dynamique générée par la présence des deux immeubles … ne portera pas atteinte à la qualité des Pavillons Français » ne tient pas la toute.

Het tegendeel is waar.

Men kan zich de vraag stellen: waarom gaat men zoveel publiek geld spenderen – op meerjaren basis – aan het herstel van de PF als men in parallel een Newton project (R+15) zou toelaten – zoals gevraagd door de promotor – die ernstige schade toebrengt aan de integriteit van de PF.

– de vraag van de promotor:

« Le demandeur sollicite une dérogation à l’article 8 du RRU, en égard à l’écart existant entre la hauteur des bâtiments composant le projet et la moyenne des hauteurs des constructions implantées sur les terrains jouxtant celui du projet » dient dan ook VERWORPEN te worden.

Nationale veiligheid:

Net naast het te realiseren gebouw Newton (Kortenberglaan, Jamblinne de Meuxplein, Notelaarstraat) zijn de Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie gevestigd, met een nationale en Europese component.

Na de aanslagen in Brussel van 22/3/2016 werden deze gebouwen extra beveiligd. Ook zijn er alle militaire voertuigen (van de militairen) – die Brussel Hofdstad bewaken gestationeerd.

Bowen van hoge torens (vlakernaast) houdt een groot veiligheidsreisiko in. De torens kijken als het ware boven en uit op de veel lagere gebouwen van de militairen.

Park Juliette Herman:

Moet in zijn integraliteit behouden blijven. Geen substantiële vermindering ( van 7,258m2 – huidige situatie naar 5,968m2 – zoals de promotor wil).

Geen “réorganisation des plantations” (promotor). Geen kappen van belangrijke bomen (2 Robiniers pseudoaccacia 500/600 cm en 2 Parrrotia persica (400/500 cm).

Geen betonnage (“revêtement en beton” – promotor) van de tuin.

Mag tijdens de werken géén bouwwerf zijn en moet tijdens de werken (verscheidene jaren) open blijven voor het publiek.

In de bouwvergunning moet opgenomen worden (zoals vroeger in de permis voor S.A. Codic van 6/11/1985).

« Ne pas utiliser le parc comme zone de chantier durant les travaux, ceci afin d’assurer le sauvegarde des arbres qui sont à maintenir ».