Openbaar Onderzoek (2016)

Duur

Petitie

Bezwaarschriften

Advies van het College van de Gemeente Schaarbeek

Vergadering van de Overlegcommissie – 21 juni 2016

Voorlopig advies van de Overlegcommissie