De vergadering van 27 maart 2018

De vergadering van de Overlegcommissie heeft op dinsdag 27 maart 2018 plaats gevonden. Toch even aanstippen dat de leden van deze commissie hun werkzaamheden om 8h45 startten met een eerste dossier, terwijl hun 27ste en laatste dossier van de dag geprogrammeerd stond om 19h30. Het dossier van het Newtonproject, voorzien om 11h15, begon met een half uur vertraging maar de Commissie heeft aan de aanvrager en de aanwezige opposanten de tijd gegund om het woord te nemen, zonder dat de leden de minste pauze namen vóór het eerste dossier van de namiddag.

Eerst heeft de aanvrager het woord genomen gedurende een twintigtal minuten en aan de hand van een powerpointpresentatie, waarbij nieuwe beelden en gegevens werden meegedeeld. Het Collectief heeft de Commissie verzocht hiervan akte te nemen. De advocaat van het Collectief 1727 en meerdere leden ervan hebben de meerderheid van motieven tot verzet tegen het project mondeling kunnen toelichten. Die motieven zijn gehaald uit onze studie van de dossiers van de vergunningsaanvragen en uit de lezing van de persoonlijke bezwaren waarvan we een kopie ontvingen. Ook andere personen die niet verbonden zijn met het Collectief – buurtbewoners, gemeenteraadsleden, architecten – hebben het woord genomen maar niemand heeft de verdediging genomen van het Newtonproject, met uitzondering uiteraard van de aanvrager.

Verscheidene leden van de Overlegcommissie hebben hem precieze en pertinente vragen gesteld.

Er is geen precieze datum of termijn meegedeeld voor het advies van de Overlegcommissie.