Het advies van 28 maart 2018

Al op 28 maart 2018, de dag na de vergadering, werd een beslissing genomen.

De Overlegcommissie beslist het advies te verdagen en vraagt dat de studie over het aantal uren zon en de schaduwen en de studie over de winden geleverd worden, alsook de plannen van aanleg van de directe omgeving (omheiningen, muren, vuilnislokaal, parkeeringangshelling…).

Hierbij vindt u de tekst van de beslissing. Omdat de procedure door de bouwpromotor in het Frans werd aangespannen, beslist de Commissie dit enkel in het Frans te publiceren.