Pamflet

Downloadable versie van het pamflet.
Gelieve recto verso te printen.

Tekst:

Nieuw bouwproject Newton

(gelegen tussen de Jamblinne de Meuxplein, Kortenberglaan, Newtonstraat, Geuzenplein en Patriottenstraat; met Juliette Hermanpark)

Reeds in 2016 heeft het collectief 1727 uw aandacht gevestigd op het megalomaan Newton bouwproject. Een massaal protest van wijkcomités GAQ, Opale-Opaal, Jamblinne de Meux, Milcamps, verscheidene burgersverenigingen en omwonenden heeft dit project verhinderd. De bouwpromotor AG Real Estate komt nu met een nieuw project waarvan het openbaar onderzoek loopt tot 16 maart 2018.

Ook dit nieuw project stuit bij ons op kritiek, soms dezelfde als in 2016. Hier volgen enkele  beschouwingen:

 1. Dit nieuw project voorziet, na afbraak van het bestaande gebouw, in de bouw van winkels, kantoren en 152 appartementen, waarvan de helft studio’s en appartementen met 1 kamer. In werkelijkheid is dit een ‘flat-hotel’.
 2. de bouwpromotor vraagt vele afwijkingen inzake de hoogte van de voorziene 3 gebouwen:
  1. torengebouw A langs de Kortenberglaan: R+10+1; hoogte 36m
  2. gebouw B langs het de Jamblinne de Meuxplein: twee verdiepingen (8 meter) hoger dan het huidige gebouw
  3. gebouw C aan de Patriottenstraat: 3 meter hoger dan het huidige gebouw.
 3. Het mobiliteitsprobleem is totaal onderbelicht. Onder het gebouw worden 152 parkeerplaatsen voorzien. Echter geen enkele voor bezoekers of voor leveranciers van de winkels, tewerkgestelden van winkels en kantoren, noch voor de omwonenden of voor car-sharing.
 4. Het Juliette Hermanpark zou na 18h geprivatiseerd worden en enkel toegankelijk voor de bewoners van Newton.
 5. Voetpaden worden versmald. Ook zijn nergens rond dit project fietspaden voorzien.
 6. De woontoren langs Kortenberglaan zou vlak naast de uitrit van de Reyerstunnel liggen.
 7. Inzake nationale veiligheid is het ondenkbaar dat op die plek een gebouw wordt opgericht dat veel hoger is dan de Koninklijke Militaire School.

 

Wat wil het collectief 1727?

 1. Om aan de wensen en noden van het Brussels Gewest tegemoet te komen willen we dat 90 procent van de appartementen 2, 3 of 4 kamers moeten hebben.
 2. Er moeten ook woningen komen die aangepast zijn aan oudere bewoners die, vaak, in hun wijk willen blijven wonen, maar wiens woning niet aangepast is aan hun huidige mobiliteit.
 3. Woningen aangepast aan anders validen( bvb zoals de vzw ‘Le Huitième Jour’ vraagt, die woonruimte zoekt voor deze mensen).
 4. De hoogte van het bestaande gebouw mag nergens overschreden worden.
 5. Verminderen van de voorziene parkeerplaatsen en openstelling voor multi-gebruik.
 6. Het park Juliette Herman moet bewaard en open blijven voor het publiek (geen privatisering ervan na 18h).

 

Meer inlichtingen staan en zullen in de komende dagen gezet worden op onze website www.1727.be. Als u, zoals wij, een andere toekomst wenst voor onze wijk dan deze voorzien door bouwpromotoren die op winst jagen, schrijf dan (vóór 16 maart) naar:

Secretariaat van de Overlegcommissie : Departement Stedenbouw van de Stad Brussel, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel.

Of mail naar Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be .

Vermeld de referenties van het dossier: SV N1438/2017 1 n971/2017 (Notelaarstraat 211 – Patriottenstraat 81 – Newtonstraat – Kortenberglaan.

 

Ten gevolge van de laatste oproep tot financiële steun in 2016 heeft het Collectief momenteel nog ongeveer 1.200 euro in reserve. We bestuderen nu de mogelijkheid om terug beroep te doen op een advocaat. Een dergelijke procedure kost ongeveer 5.000 euro. Als u ons wil helpen, is financiële participatie nodig. Je kan storten op bankrekeningnummer BE47 5230 8050 0880 van het wijkcomité Opale-Opaal.

Al het geld, van de kleinste som tot de grootste bijdrage, gaat uitsluitend naar de juridische verdediging van ons dossier en naar drukkosten. Op simpel verzoek kan iedereen die een gift doet, onze boekhouding  komen inkijken. Uiteraard blijven de namen van alle schenkers anoniem (tenzij op hun uitdrukkelijk andersluidend verzoek).

Initiatief: www.1727.be ♦ Verantw. uitg.: Bob Nyssen, Opale-Opaal, 1030 Brussel ♦ Info: info@1727.be