Persoonlijk bezwaarschrift

U hebt tot vrijdagavond 10 juin 23h59 het recht om een bezwaarschrift in te dienen die u e-mailt naar Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be

Dit mag een simpele tekst zijn waarin u uw persoonlijke redenen vermeldt waarom u zich tegen dit project verzet. Natuurlijk leggen argumenten zoals ‘ik vind dit een lelijk project‘ of ‘ik ben het grootkapitaal beu‘ minder gewicht in de schaal dan een kritiek op de vernietigende hoogte van de torens of enkele regels over de problemen die de realisatie van dit project zou teweegbrengen op gebied van mobiliteit, op gebied van schaduw, van verlies van privacy, van perspectief, van groen, enz.

Het is belangrijk dat u in uw persoonlijk bezwaarschrift vermeldt : Ik wil gehoord worden door de overlegcommissie.  Als u onmogelijk op die commissie van dinsdag 21 juni (het uur wordt pas enkele dagen tevoren bekend gemaakt) kunt aanwezig zijn, kunt u dit aan ons melden door ons een kopie van uw bezwaarschrift mee te delen (via e-mail naar ikwilhelpen@1727.be ). Wij zullen dan die dag uw argumenten verdedigen.

Op deze overlegcommissie van 21 juni, kunt u nog mondeling argumenten toevoegen of door ons laten toevoegen maar het is noodzakelijk dat u een e-mail verzendt naar de overlegcommissie met als tekst ‘Ik wil gehoord worden door de overlegcommissie‘, en dit voor deze vrijdag 10 juni om 23h59.

De vergadering van de Overlegcommissie vindt plaats in het Administratief Centrum van de Stad Brussel, Anspachlaan, 6 -1000 Brussel